Zaměření

 • obchodní právo a právo obchodních společností
 • občanské právo
 • realizace projektů v oblasti nemovitostí a investiční výstavby
 • zastupování před soudy a správními orgány, smírčí a rozhodčí řízení
 • právní audity a právní Due Diligence
 • autorské a průmyslové právo
 • správní právo a hospodářská soutěž, významná tržní síla
 • veřejné zakázky
 • ochrana spotřebitele
 • GDPR
 • pracovní právo
 • insolvenční právo

Dosavadní praxe partnerů kanceláře je zaměřena převážně na agendu obchodního a občanského práva. Jedná se zejména o přípravu a revize všech smluvních typů s těžištěm v oblasti agendy ve vztahu k nemovitostem, jako jsou převody a nájmy nemovitostí pro soukromou i korporátní klientelu (nájmy bytů, prostor určených podnikání za účelem provozu obchodní činnosti – zajištění nájmů prodejen a skladů pro klienta s více jak 200 pobočkami – nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích a veškerá související agenda), investiční výstavba (smlouvy o dílo, smlouvy pro architekty a projektanty i technický dozor, účast a dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele staveb – např. logistický sklad– kompletní zajištění smluvní dokumentace k projektu; objem zakázky přes 300 mil CZK); věcná břemena, zajištění advokátních úschov.

V oblasti práva obchodních společností pak zejména změny ve společnostech včetně změn zakladatelských dokumentů, řádné a mimořádné zasedání orgánů společností včetně rozhodování společníků, vztahy mezi propojenými osobami, převody majetkových účastí, likvidace společností, implementace koncernových směrnic, a to jak u společností střední velikosti, tak i společností velkých nadnárodních koncernů.

Transformace a akvizice – zejména koupě/prodej podniku či jiných majetkových entit, transformace a restrukturalizace společností, joint venture. Například akvizicevýrobního podniku se zahraničními pobočkami v hodnotě 1,4 mld. Kč ze strany nadnárodního koncernu a další vnitrostátní i zahraniční akvizice, včetně účasti na akvizici významného obchodního řetězce, či společnosti z oblasti distribuce pohonných hmot.

Kupní smlouvy pro zásobování či prodej hotových výrobků, jak v rámci ČR, tak i do zahraničí, včetně prodeje rozsáhlého výrobního celku mimo EU včetně smluv o přepravě, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o dílo včetně výstavby nemovitostí, úvěry, zajišťování a vymáhání pohledávek, soudní spory, spory před rozhodčími soudy.

Doprava a logistika – zejména zásobování závodů, dodávky výrobků, konsignační sklady

Insolvenční právo, likvidace – zejména přihlašování pohledávek, komunikace s insolvenčními správci, incidenční spory, likvidace průmyslových podniků, jednání v rámci procesu insolvence či likvidace, a to i v řízeních probíhajících v zahraničí.

Webové stránky společnosti HBCV Legal v.o.s. používají cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto stránek. Dalším užíváním tohoto webu vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení.